PRIME KONKANI NEWS

आखाडो गांवांतलो पन्नो सांकोव बेंगीनच्या बेगीन मोडचो: गांवकारांची मागणी.

कुभारजुवें मतदार संघात आखडो गांवांतलो पन्न्या पुलासी परीस्तीती सामकी बिकट जाल्या , वायट परिस्थीतीन आशिल्ल्यान…
Read More

कुर्टी खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा तापली – ग्रामस्थ आक्रमक.

कुर्टी खांडेपार पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली, वेगवेगळ्या विशयावेल्यान ग्रामस्थानी पंचायतीक धारेर धरली. कुर्टी आनी खांडेपार…
Read More

म्हापशें गिरी सर्वीस रस्त्याची परिस्थिती बिकट – लोकांच्या जिवाक धोको.

म्हापश्या गिरी सर्वीस रस्त्यार फाटल्या दिसानी उदकाची पायपालायन फुटिल्ली. पायलान सारखी केली मात रस्तो अजुनय…
Read More

कोळसो हाताळणेचो विस्तार म्हळ्यार गोंयचो सत्यानाश – सिमोएस

वास्कोच्यो सगळ्यो पारंपारीक नुस्तेमारी संघटना एक जावन कोळश्याच्या विस्ताराआड एनजीटीत गेल्या.एमपीटीचेर कोळसो हाताळणेक विस्ताराक मान्यताय…
Read More

‘गोंयचो टॅक्सी पात्रांव’ माँडेल येसस्वी, आतां टॅक्सीवाल्यांक शिस्तीची ट्रेनिंग – मंत्री मावीन.

गोंयचो टॅक्सी पात्रांव मॉडेल येसस्वी थारला. टॅक्सीवाले म्हयन्याक ५०-७० हजार जोडुंक शकतात. केंद्रीय मंत्री नितीन…
Read More
Load More
Menu